ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ 

\r\n

 

\r\n

"H εταιρία μας παρέχει εγγύηση 1 (ενός) έτους, στα σκάφη  που

\r\n

προορίζονται για επαγγελματική χρήση (π.χ. μεταφορά εξοπλισμού,

\r\n

μεταφορά προσωπικού, εκμίσθωση κλπ)

\r\n

και 3 (τριών) ετών για σκάφη που προορίζονται για ερασιτεχνική

\r\n

χρήση- αναψυχή."

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Οι εργασίες εγγύησης πραγματοποιούνται μόνο στο ναυπηγείο της εταιρείας στην Παλλήνη Αττικής 

\r\n

 

\r\n

Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το ναυπηγείο μας  επιβαρύνουν τον αγοραστή.

\r\n

 

Newsletter

Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2019