\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

\r\n

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NATO VERSION MOD : 650 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

\r\n
\r\n

20

\r\n
\r\n

MOSTRO NATO VERSION MOD : 600 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

\r\n
\r\n

20

\r\n
\r\n

MOSTRO COMMANDO IBS MOD : 390 AYTOM. ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

\r\n
\r\n

42

\r\n
\r\n

ΣΩΣΣΙΒΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

\r\n
\r\n

4000

\r\n
\r\n

ΣΩΣΣΙΒΙΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

\r\n
\r\n

70

\r\n
\r\n

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

\r\n
\r\n

20

\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (745 Β.ΜΧ)
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΜΙΠΛΩΤΗΡΩΝ Μ4 Τ6 ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • \r\n
   \r\n
  • ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ/ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΝ.
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

\r\n
\r\n

40

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 400 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

\r\n
\r\n

60

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 300 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 400 RIB Φ/ΓΥΔΡΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 Κ/ΦΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 Κ/ΦΠΥΡΠΟΛΙΤΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 Π.ΠΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 Π.ΠΣΤΑΜΟΥ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 Π.ΠΔΟΪΡΑΝΗ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 620 RIB ΤΥΦΩΝΑΣΚ/ΦΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 620 RIB ΤΥΦΩΝΑΣΚ/ΦΠΥΡΠΟΛΙΤΗΣ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : TOP-GUN 864 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 541 RIB ΤΑΧΕΙΑΣΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ

\r\n
\r\n

4

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 480 RIB ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 700 RIB ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : TOP-GUN 864 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣΣΤΟΧΩΝ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΣΕΠΗΣ ΠΝ.

\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΝ.

\r\n
\r\n

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΝ.

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n\r\n

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

\r\n

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO 864 TOP-GUN ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΚΑΤΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

\r\n
\r\n

18

\r\n
\r\n

MOSTRO 764 TOP-GUN ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΗ ΑΚΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

MOSTRO 620 RIB ΤΥΦΩΝΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

\r\n
\r\n

9

\r\n
\r\n

MOSTRO 620 RIB ΤΥΦΩΝΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO ΤΟPGUN 864 ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

\r\n
\r\n

MOSTRO ΤΟPGUN 864 ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΥΔΡΑΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO 541 RIB OFFSHORE ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO 481 RIB OFFSHORE ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

\r\n
\r\n

MOSTRO 560 RIB NAVY VERSION ΣΧΟΛΗΣ ΔΥΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

\r\n
\r\n

MOSTRO 325 RIB NAVY VERSION ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ PATROL'S

\r\n
\r\n

12

\r\n
\r\n

MOSTRO 360 NAVY ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO 400 RIB NAVY ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

MOSTRO OIL BOOM OCEAN TYPE (ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣΚΥΛΙΔΩΝ)

\r\n
\r\n

1200 m.

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • OIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 • \r\n
   \r\n
  • Ε.Υ.Τ.Ε. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO 480 RIB NAVY ΔΙΩΞΕΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

MOSTRO 250 RIB NAVY ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

\r\n
\r\n

6

\r\n
\r\n

MOSTRO 230 NAVY ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΩΞΗΣ

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • \r\n
   \r\n
  • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

MOSTRO 430 RIB NAVY VERSION ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΟΚΟΣ)

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • ΥΠ.ΑΙΓΑΙΟΥ
 • \r\n
\r\n

                            ΜΟSTRO 430 RIB                                                                                 2

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO 450 RIB NAVY VERSION ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ OPTIMIST ΟΜΙΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

\r\n
\r\n

MOSTRO 450 RIB NAVY VERSION ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ OPTIMIST ΟΜΙΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

\r\n
\r\n

5

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
   \r\n
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΧΩΔΕ)
  • \r\n
  \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO 430 RIB NAVY VERSION ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 1η EMAK

\r\n

         ΜOSTRO 430                                                                                          1

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

\r\n
  \r\n
 • ΔΕΗ
 • \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : 430 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΤΥΠΟΥ

\r\n
\r\n

3

\r\n
\r\n

MOSTRO ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΟΣ ΔΥΤΩΝ

\r\n
\r\n

500

\r\n
\r\n

MOSTRO BOOM'S ΠΟΝΤΙΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΔΕΗ-FULGOR)

\r\n
\r\n

200

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • WWF (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΥΣΗΣ)
 • \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

MOSTRO 541 RIB OFFSHORE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CARETA-CARETA (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

\r\n
\r\n

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

\r\n

 

\r\n

MOSTRO 700 SPORT

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • ΝΑΥΤΙΚΟΙ  ΟΜΙΛΟΙ
 • \r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΛΑΥΡΙΟΥ

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n

 

\r\n
  \r\n
 • ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • \r\n
\r\n
\r\n

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

\r\n
\r\n

ΤΕΜΑΧΙΑ

\r\n
\r\n

MOSTRO NAVY VERSION MOD : TOP GUN

\r\n

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΚΥΠΡΟΥ

\r\n
\r\n

2

\r\n
\r\n

MOSTRO 700 SPORT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

\r\n
\r\n

1

\r\n
\r\n

 

Newsletter

Τρίτη, Ιούλιος 16, 2019